Právne informácie

Dátum začatia

Dátum ukončenia

Dokumenty

Služby

Obchodné podmienky Služby NORD VPN

--PDF

Podmienky Služieb Dropsuite Basic Backup

--PDF

Podmienky Služieb Dropsuite E-mail Backup

--PDF

Pravidlá Služby Sprievodcu

--PDF

Pravidlá Služieb AVAST a AVG

--PDF

Pravidlá Služby SSL Certifikát

--PDF

Podmienky Služieb Acronis Backup

--PDF

Podmienky Služieb SiteLock

--PDF

Pravidlá Norton Security Online

--PDF

Pravidlá Služby Prestahosting

--PDF

Pravidlá Hostingovej služby

--PDF

Pravidlá Služby Hosting WordPress

--PDF

Pravidlá Služieb ESET

--PDF

Domény

Technická špecifikácia internetových domén (Domains terms)

--PDF

Podmienky služby Ochrany osobných údajov

--PDF

Podmienky registrácie doménových mien .eu

--PDF

Pravidlá registrácie doménových mien .eu

--PDF

Podmienky registrácie a správy doménových mien (Zmluva o registrácii)

--PDF

Podmienky poskytovania Služby pre doménové mená

--PDF

Služby Microsoft

Pravidlá Služieb Microsoft

--PDF

Microsoft Online Services Terms

--PDF

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb Microsoft

--PDF

Pravidlá Služieb Microsoft 365 Family/Personal

--PDF

Prílohy

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb Norton Security Online

--PDF

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb AVAST a AVG

--PDF

Príloha č.1 k Podmienkam Služieb Acronis Backup

--PDF

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb ESET

--PDF

Služby Google

Pravidlá Služieb Google G Suite

--PDF

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb Google G Suite

--PDF

Príloha 1 k Zmluvným podmienkam pracovného priestoru Google

15.01.2021-PDF

Obchodné podmienky Služieb Google Workspace

15.01.2021-PDF

Hlavný

Zásady ochrany osobných údajov home.pl

--PDF

Pravidlá siete home.pl

04.01.2021-PDF

Zľava

Promo start: Acronis

--PDF

Promo start: AVG/Avast

--PDF

Promo start: Dropsuite

--PDF

Promo start: Eset

--PDF

Promo start: G Suite

--PDF

Promo start: Microsoft

--PDF

Promo start: Nord VPN

--PDF

Promo start: Norton

--PDF

Promo start: Sitelock

--PDF

Podmienky Akcie „Domény”

01.04.202131.12.2021PDF

Podmienky Akcie „Hosting a súvisiace služby”

01.04.202130.11.2021PDF

Podmienky Akcie „Sitebuilder”

01.04.202131.12.2021PDF

Promo domain .EU

01.04.202131.05.2021PDF

Archív

Promo start: Business e-mail

--PDF

Promo start: Hosting

--PDF

Promo start: SSL

--PDF

Promo start: Website builder

--PDF