Právne informácie

Dátum začatia

Dátum ukončenia

Dokumenty

Služby

Obchodné podmienky Služby NORD VPN

-
-

Podmienky Služieb Dropsuite Basic Backup

-
-

Podmienky Služieb Dropsuite E-mail Backup

-
-

Pravidlá Služby Sprievodcu

-
-

Pravidlá Služieb AVAST a AVG

-
-

Pravidlá Služby SSL Certifikát

-
-

Podmienky Služieb Acronis Backup

-
-

Podmienky Služieb SiteLock

-
-

Pravidlá Norton Security Online

-
-

Pravidlá Služby Prestahosting

-
-

Pravidlá Hostingovej služby

-
-

Pravidlá Služby Hosting WordPress

-
-

Pravidlá Služieb ESET

-
-

Domény

Technická špecifikácia internetových domén (Domains terms)

-
-

Podmienky služby Ochrany osobných údajov

-
-

Podmienky registrácie doménových mien .eu

-
-

Pravidlá registrácie doménových mien .eu

-
-

Podmienky registrácie a správy doménových mien (Zmluva o registrácii)

-
-

Podmienky poskytovania Služby pre doménové mená

-
-

Služby Microsoft

Pravidlá Služieb Microsoft

-
-

Microsoft Online Services Terms

-
-

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb Microsoft

-
-

Pravidlá Služieb Microsoft 365 Family/Personal

-
-

Prílohy

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb Norton Security Online

-
-

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb AVAST a AVG

-
-

Príloha č.1 k Podmienkam Služieb Acronis Backup

-
-

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb ESET

-
-

Služby Google

Pravidlá Služieb Google G Suite

-
-

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb Google G Suite

-
-

Príloha 1 k Zmluvným podmienkam pracovného priestoru Google

15.01.2021
-

Obchodné podmienky Služieb Google Workspace

15.01.2021
-

Hlavný

Zásady ochrany osobných údajov home.pl

-
-

Pravidlá siete home.pl

01.09.2023
-

Pravidlá siete home.pl

04.01.2021
31.08.2023

Zľava

Promo start: Acronis

-
-

Promo start: AVG/Avast

-
-

Promo start: Dropsuite

-
-

Promo start: Eset

-
-

Promo start: G Suite

-
-

Promo start: Microsoft

-
-

Promo start: Nord VPN

-
-

Promo start: Norton

-
-

Promo start: Sitelock

-
-

Podmienky Akcie „Domény”

01.04.2021
31.12.2021

Podmienky Akcie „Hosting a súvisiace služby”

01.04.2021
30.11.2021

Podmienky Akcie „Sitebuilder”

01.04.2021
31.12.2021

Promo domain .EU

01.04.2021
31.05.2021

Archív

Promo start: Business e-mail

-
-

Promo start: Hosting

-
-

Promo start: SSL

-
-

Promo start: Website builder

-
-