Právne informácie

Dátum začatia

Dátum ukončenia

Dokumenty

Služby

Pravidlá Služby Sprievodcu

-
-

Pravidlá Služieb AVAST a AVG

-
-

Pravidlá Služby SSL Certifikát

-
-

Podmienky Služieb Acronis Backup

-
-

Pravidlá Norton Security Online

-
-

Pravidlá Služby Prestahosting

-
-

Pravidlá Hostingovej služby

-
-

Pravidlá Služby Hosting WordPress

-
-

Domény

Technická špecifikácia internetových domén (Domains terms)

-
-

Podmienky služby Ochrany osobných údajov

-
-

Podmienky registrácie doménových mien .eu

-
-

Pravidlá registrácie doménových mien .eu

-
-

Podmienky registrácie a správy doménových mien (Zmluva o registrácii)

-
-

Podmienky poskytovania Služby pre doménové mená

-
-

Služby Microsoft

Pravidlá Služieb Microsoft 365 Family/Personal

-
-

Prílohy

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb Norton Security Online

-
-

Príloha č. 1 k Pravidlám Služieb AVAST a AVG

-
-

Príloha č.1 k Podmienkam Služieb Acronis Backup

-
-

Služby Google

Príloha 1 k Zmluvným podmienkam pracovného priestoru Google

15.01.2021
-

Obchodné podmienky Služieb Google Workspace

15.01.2021
-

Hlavný

Zásady ochrany osobných údajov home.pl

-
-

Pravidlá siete home.pl

18.03.2024
-