Ide√°lne rieŇ°enie pre internetov√© podnikanie a e-shopy.

O doméne .shop

Dom√©na .shop v√°s odl√≠Ň°i od konkurencie a pom√īŇĺe v√°m komunikovaŇ•, ńć√≠m sa zaober√°te. Ak podnik√°te, prem√ĹŇ°ńĺate o zańćat√≠ internetov√©ho podnikania alebo m√°te nejak√Ĺ kon√≠ńćek a chcete na Ňąom zarobiŇ•, t√°to adresa je rozhodne t√° prav√° pre v√°s. Dom√©na .shop v√°s jednoducho odl√≠Ň°i od webstr√°nok a blogov s podobnou tematikou a rozhodne, Ňĺe pr√°ve vaŇ°a str√°nka bude pred√°vaŇ•. Stavte na komunikovanie konkr√©tnej branŇĺe a zv√ĹŇ°te svoje Ň°ance na lepŇ°iu poz√≠ciu v Google vńŹaka pouŇĺitiu branŇĺovej koncovky.

Komu je urńćen√° dom√©na .shop?

Registr√°cia dom√©n .shop je dostupn√° vŇ°etk√Ĺm, bez ak√Ĺchkońĺvek obmedzen√≠.

Kedy si vybraŇ• dom√©nu .shop?

Vyberte si dom√©nu .shop, ak riadite podnikanie, m√°te internetov√Ĺ obchod, ste majiteńĺom kamenn√©ho obchodu a hńĺad√°te nov√Ĺch odberateńĺov pre svoje produkty alebo ste remeseln√≠kom a chcete svoje v√Ĺrobky uk√°zaŇ• online. Dom√©na .shop je rieŇ°en√≠m pre vŇ°etk√Ĺch, ktor√≠ sa zaoberaj√ļ podnikan√≠m v Ň°irokom zmysle toho slova.

Ide√°lne rieŇ°enie pre internetov√© podnikanie a e-shopy.

O doméne .shop

Dom√©na .shop v√°s odl√≠Ň°i od konkurencie a pom√īŇĺe v√°m komunikovaŇ•, ńć√≠m sa zaober√°te. Ak podnik√°te, prem√ĹŇ°ńĺate o zańćat√≠ internetov√©ho podnikania alebo m√°te nejak√Ĺ kon√≠ńćek a chcete na Ňąom zarobiŇ•, t√°to adresa je rozhodne t√° prav√° pre v√°s. Dom√©na .shop v√°s jednoducho odl√≠Ň°i od webstr√°nok a blogov s podobnou tematikou a rozhodne, Ňĺe pr√°ve vaŇ°a str√°nka bude pred√°vaŇ•. Stavte na komunikovanie konkr√©tnej branŇĺe a zv√ĹŇ°te svoje Ň°ance na lepŇ°iu poz√≠ciu v Google vńŹaka pouŇĺitiu branŇĺovej koncovky.

Komu je urńćen√° dom√©na .shop?

Registr√°cia dom√©n .shop je dostupn√° vŇ°etk√Ĺm, bez ak√Ĺchkońĺvek obmedzen√≠.

Kedy si vybraŇ• dom√©nu .shop?

Vyberte si dom√©nu .shop, ak riadite podnikanie, m√°te internetov√Ĺ obchod, ste majiteńĺom kamenn√©ho obchodu a hńĺad√°te nov√Ĺch odberateńĺov pre svoje produkty alebo ste remeseln√≠kom a chcete svoje v√Ĺrobky uk√°zaŇ• online. Dom√©na .shop je rieŇ°en√≠m pre vŇ°etk√Ĺch, ktor√≠ sa zaoberaj√ļ podnikan√≠m v Ň°irokom zmysle toho slova.

Preńćo sa oplat√≠ zaregistrovaŇ• si dom√©nu v IONOS?

R√Ĺchla a jednoduch√° registr√°cia

R√Ĺchla a jednoduch√° registr√°cia

VŇ°etko, ńćo mus√≠te urobiŇ•, je iba vybraŇ• si vlastn√ļ dom√©nu a zaregistrovaŇ• sa. Nov√° adresa bude dostupn√° v priebehu niekońĺk√Ĺch min√ļt.

1000 subdomén

1000 subdomén

Skoro 1000 subdom√©n, ktor√© m√īŇĺete pouŇĺiŇ• na lepŇ°ie prisp√īsobenie webov√©ho s√≠dla podńĺa VaŇ°ich potrieb, vytv√°raj√ļc rozlińćn√© str√°nky, napr√≠klad: news.mycompany.com a mnoh√© in√©.

Jednoduch√° spr√°va dom√©n a in√Ĺch sluŇĺieb

Jednoduch√° spr√°va dom√©n a in√Ĺch sluŇĺieb

M√īŇĺete jednoducho spracovaŇ• vŇ°etky zaregistrovan√© dom√©ny prostredn√≠ctvom pohodln√©ho panela, ktor√Ĺ je dostupn√Ĺ tak na pońć√≠tańćoch, ako aj na mobiln√Ĺch zariadeniach v podobe praktickej aplik√°cie.

Pokrońćil√Ĺ vyhńĺad√°vańć dom√©n s rozdelen√≠m podńĺa kateg√≥ri√≠

Pokrońćil√Ĺ vyhńĺad√°vańć dom√©n s rozdelen√≠m podńĺa kateg√≥ri√≠

N√°jdite si vlastn√ļ dom√©nu iba za niekońĺko sek√ļnd. Ak je dom√©na, o ktor√ļ m√°te z√°ujem, vońĺn√°, navrhneme V√°m aj in√© adresy, ktor√© sa V√°m m√īŇĺu z√≠sŇ•.

Bezpeńćn√© servery

Bezpeńćn√© servery

NaŇ°e servery s√ļ hostovan√© na serveroch DNS Anycast, ktor√© vńŹaka pouŇĺitej technol√≥gii zaisŇ•uj√ļ stabiln√© fungovanie a bezpeńćnosŇ• 24/7.

Veńĺk√© mnoŇĺstvo rozŇ°√≠ren√≠ dom√©n na v√Ĺber

Veńĺk√© mnoŇĺstvo rozŇ°√≠ren√≠ dom√©n na v√Ĺber

V IONOS n√°jdete tak dom√°ce dom√©ny, ako aj glob√°lne a funkńćn√© dom√©ny, ktor√© sa daj√ļ ńĺahko prisp√īsobiŇ• na √ļńćely V√°Ň°ho odvetvia ńći zamerania.

Iné akciové koncovky

Doména .com

Doména .com

Dom√©na s glob√°lnym dosahom. V√Ĺborn√° vońĺba pre medzin√°rodne akt√≠vnych.

Doména .eu

Doména .eu

Koncovka urńćen√° pre firmy akt√≠vne na √ļzem√≠ Eur√≥pskej √ļnie.

ńĆasto kladen√© ot√°zky

Kedy sa najlepŇ°ie osvedńć√≠ dom√©na .shop?

Ako si vybraŇ• najlepŇ°iu adresu pre internetov√Ĺ obchod?

ńĆo, ak je uŇĺ dom√©na .shop obsaden√°?

Ako m√īŇĺem preniesŇ• existuj√ļci n√°zov dom√©ny do syst√©mu IONOS?

Potrebujete pomoc?

M√°te ot√°zky? Radi V√°m pom√īŇĺeme!

Infolinka

+421 2 333 251 51

Potrebujete pomoc?

Potrebujete pomoc?

M√°te ot√°zky? Radi V√°m pom√īŇĺeme!

Infolinka

+421 2 333 251 51